跳到主要內容區

Bưu điện, ngân hàng 郵局、銀行

 

Ngân Hàng, Bưu Điện trong trường


Bưu điện trong trường

Quầy Bưu điện nằm sau tầng trệt tòa Hành Chính

Thời gian làm việc:Thứ hai đến thứ sáu, từ 0900 đến 1130 sáng và 1200 đến 1700 chiều(Cuối tuần và ngày lễ theo luật định không mở cửa)

Điện thoại liên lạc:(03)863-0169
 


Ngân Hàng Đài Loan trong trường

Quầy phục vụ của Ngân Hàng Đài Loan nằm sau tầng trệt tòa Hành Chính

Thời gian làm việc:Thứ hai đến thứ sáu, từ 1030 sáng đến 1430 chiều(Cuối tuần và ngày lễ theo luật định không mở cửa)

Điện thoại liên lạc:(03)863-0135 
 

Bưu Điện và Ngân Hàng bên ngoài quanh khu vực lân cận trường


Bưu Điện Chí Học(Zhi Xue) làngThọ Phong (Shou Feng)

Tại đoạn 2 số 202 đường Trung Sơn thôn Chí Học, làng Thọ Phong huyện Hoa Liên

Thời gian làm việc:Từ Thứ 2 đến Thứ 6 0830-12301330-1700

Điện thoại liên lạc:(03)866-1626
 


Chi nhánh Ngân Hàng Hoa Liên

Số 3, đường Công Viên, Thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Thời gian làm việc:Từ Thứ 2 đến Thứ 6 0900-1530 

Điện thoại liên lạc:(03)832-2151 
 


Bưu Điện Quốc An Hoa Liên

Số 408, đường Trung Sơn, Thành phố Hoa Liên, Huyện Hoa Liên

Thời gian làm việc:

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 Dịch vụ bưu điện 0800-2000;Giao dịch các dịch vụ ngân hàng 0800-1730 

Thứ bảy 0830-1200 

Điện thoại liên lạc:

Dịch vụ bưu điện (03)833-1141, máy nhánh227;Dịch vụ ngân hàng (03)833-1141, máy nhánh220
 


Chi Nhánh Ngân Hàng Bắc Hoa Liên 

Tầng trệt và lầu 1 số 281 đường Lâm Sâm, Thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Thời gian làm việc:Từ Thứ 2 đến Thứ 6 0900-1530

Điện thoại liên lạc:(03)836-1163
 


Bưu Điện Đường Trung Sơn Hoa Liên

Số 188, đường Trung Sơn, Thành phố Hoa Liên, Huyện Hoa Liên

Thời gian làm việc:

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 Dịch vụ bưu điện 0800-1900 ;Giao dịch các dịch vụ ngân hàng 0800-1700 

Điện thoại liên lạc:Dịch vụ bưu điện và Dịch vụ ngân hàng (03)832-3279
 

 

 

瀏覽數: