跳到主要內容區

Y tế 醫療資源

Phòng Y tế Bệnh viện liên kết

Phòng Học vụ của nhà trường có tổ chăm sóc sức khỏe và vệ sinh, chủ yếu phụ trách bảo hiểm y tế cho sinh viên, vệ sinh thực phẩm, tuyên truyền và giáo dục y tế học đường, cung cấp đa dạng thông tin y tế. Ngoài ra còn có phòng Y tế chuyên chắm sóc sức khỏe cho sinh viên cũng như giảng viên nhà trường. Ngoài việc đo lường chiều cao, cân nặng và chữa trị vết thương, cảm cúm thông thường, còn cung cấp thông tin các bệnh viện có liên kết với nhà trường.

瀏覽數: