跳到主要內容區

Vị trí Giao thông 交通位置

Đến Đông Hoa bằng cách nào?

1. Ngồi xe lửa đến trạm ga Hoa Liên, tiếp tục ngồi xe bus để đến trường.

Link đặt vé xe lửa https://tip.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip?lang=EN_US
Giờ chạy Xe bus 301 Thái Lỗ Các http://www.ropobus.com/route?area=6
Link xe khách Hoa Liên http://www.hualienbus.com.tw/bus/hualien_bus.php
 

2. Ngồi xe lửa đến trạm Chí Học(Zhixue), đi bộ tầm 15 phút là có thể đến trường.


3. Xe taxi

Từ trạm xe lửa Hoa Liên, ngồi xe taxi tầm 20 phút, dao động từ 300-450 Đài tệ để đến Trường. Nếu có thẻ giáo viên, viên chức hay sinh viên thì có thể nhận giá ưu đãi, cũng như miễn phải thanh toán phí khoang hành lí sau xe.
Bảng Taxi có liên kết
 

Tên hãng

Giá cả và các khoản ưu đãi

Điện thoại liên lạc

Hãng xe Trung Hoa (Zhong Hwa)

 
  1. Khu trường học-Ga Hoa Liên: Ban ngày 350 tệ, đêm 400 tệ

  2. Khu trường học- Sân bay Hoa Liên: 450 tệ

03-823-4432

03-823-7011

Hãng xe Danh Tinh (Ming Hsing)

 
  1. Khu trường học-Ga Hoa Liên: 300 tệ

  2. Khu trường học- Sân bay Hoa Liên: 400 tệ

  3. Những khoản phí phục vụ khác, 20% Giá đồng hồ

0800-432-432

Hãng xe Quốc Phong (Guo Feng)

 
  1. Khu trường học-Ga Hoa Liên: 350 tệ

  2. 450元450元 Khu trường học- Sân bay Hoa Liên: 450 tệ

  3. Những khoản phí phục vụ khác, 30% Giá đồng hồ

0800-097-097


 

 

Trung tâm Hoa ngữ: Phòng D204, Học viện Nhân văn III (Học viện Nhân văn III nằm ở mũi tên màu đỏ trong bản đồ)

 

瀏覽數: